Miriam Sampson 1797-1821

Miriam Sampson

Eight child of Miriam & Richard Sampson

Born: 27 Apr 1797 Ludgvan, Cornwall

Baptised:  21 May 1797 Ludgvan, Cornwall

Died: Age 24, Aug 1821 Ludgvan, Cornwall

Buried: 27 Aug 1821 Ludgvan, Cornwall. Buried is same grave as her mother.